لطفا طبق راهنمای زیر پیش برید(لطفا کامل مطالعه و اجرا کنید):

1.لطفا هر سه آموزش و روش های زیر مربوط به دستگاه خود را جهت آموزش مطالعه و تست کنید

2.فیلت&رشکن غیر قانونی هست و ما نداریم داخل سایت هم عرض شده ای پی ایران برای کاربران خارج از کشور
3.درنظر داشته باشید که دسترسی به سایت های بانک میسر نیست، لذا برای سایت های بانکی از سایت ip-iran.net یا hub.fanavaraneomid.com خرید نمایید که دسترسی به سایت های بانکی را فراهم می نماید و قبلا تست شده است. در نظر داشته باشید که سایت مذکور برای ما نیست لذا با خود پشتیبانی این سایت در ارتباط باشید.
4.باز نشد لطفا از تنظیمات و خطای دریافتی خود برای کارشناس واتساپ یا تلگرام اسکرین شات ارسال نمایید.همچنین لطفا یوزرنیم و پسورد خود را جهت بررسی  به صورت تایپی برای کارشناس ارسال نمایید.

روش اول: Cisco AnyConnect

روش دوم : PPTP / L2TP

روش سوم : Open VPN